β-Citronellol on Rt-βDEXsa

Peaks
1.(-)-(S)-β-Citronellol
Peaks
2.(+)-(R)-β-Citronellol
image
GC_FF00153
ColumnRt-βDEXsa, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13108)
Injectionsplit
Oven
Oven Temp.:40 °C (hold 1 min) to 230 °C at 2 °C/min (hold 3 min)
Carrier GasH2, constant pressure
Linear Velocity:80 cm/sec @ 40 °C
DetectorFID @ 220 °C
PDF表示

関係したクロマトグラムのライブラリ検索

β-citronellol

,

citronellol

,

chiral

,

chiral gc separation

クロマトグラム全体を印刷するにはAcrobat Readerの中の「プリンター設定」で、印刷したい形式に設定してください。